02581

~~ 2009 4csister Joyful Note ~~


[首頁] [管理用] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [安年的相簿] [安怡的網頁]
投稿者
Mail
主題
內容
URL
附加檔案
Pass (8 位英數字以內)
文字色


小威日記@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/21(Fri) 23:03 No.574
小威很愛這葉子

Re: 小威日記@anpin - 2009/08/21(Fri) 23:06 No.575
小威帶著葉子ㄧ個小時,最後被媽媽笑太大聲小威就立刻拿掉


玫瑰@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/20(Thu) 09:02 No.571
媽媽種的花

Re: 玫瑰@anyi - 2009/08/20(Thu) 10:01 No.572
換大ㄧ點

Re: 玫瑰@安年 - 2009/08/21(Fri) 02:01 No.573
好美!


小薔日記@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/18(Tue) 10:28 No.570
小薔自從不會飛後很少在高處盪鞦韆或掛在繩子上


軟絲仔在發呆@投稿者:Anyi 投稿日:2009/08/18(Tue) 10:13 No.569
遇到一隻呆呆的軟絲仔 在水裡飄著
學妹說有用手摸到一下
還好我們沒有想吃牠


小威日記@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/16(Sun) 01:28 No.565
小威真好!

Re: 小威日記@Anyi - 2009/08/17(Mon) 10:38 No.568
小薔真幸福!


新畫@投稿者:安紀 投稿日:2009/08/15(Sat) 17:04 No.564 HomePage
貼到我的網站了,歡迎抓下來。

Re: 新畫@安紀 - 2009/08/16(Sun) 20:11 No.566
到這裡時間六點已經吃飽了。結果畫了一張畫。Janelia Farm 的建築在夕陽下顏色很多,可惜池塘倒影被我最後一筆蓋壞了。

Re: 新畫@Anyi - 2009/08/17(Mon) 10:30 No.567
很美!


午餐@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/15(Sat) 02:59 No.562
今天再去吃Living One
還是很好吃!

Re: 午餐@anpin - 2009/08/15(Sat) 03:09 No.563
甜點很好吃!


小威日記@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/10(Mon) 04:01 No.558
今天ㄧ拿相機對牠們,小威就ㄧ直搶前面站

Re: 小威日記@anpin - 2009/08/10(Mon) 07:56 No.560
擠啊!小威

Re: 小威日記@安紀 - 2009/08/13(Thu) 01:14 No.561
哈哈!


下午茶@投稿者:anpin 投稿日:2009/08/10(Mon) 07:39 No.559
買了好吃的泡芙!


莫拉克颱風來襲 放假一天@投稿者:Anyi 投稿日:2009/08/07(Fri) 04:28 No.552
星期五不用上班
中午台北市風雨還沒很大
外出午餐 我們去外面午餐 小逛一下百貨公司
帶了個小玩具回家 :P

Re: 莫拉克颱風來襲 放假一天@anpin - 2009/08/07(Fri) 04:54 No.553
猜猜是什麼?

Re: 莫拉克颱風來襲 放假一天@anpin - 2009/08/07(Fri) 04:58 No.554
嘿嘿!音響喔!

Re: 莫拉克颱風來襲 放假一天@anyi - 2009/08/07(Fri) 05:01 No.555
有很好聽的低音喔!有空請來家裡二樓音響小屋:)

Re: 莫拉克颱風來襲 放假一天@anpin - 2009/08/07(Fri) 11:24 No.556
很認真喔!

Re: 莫拉克颱風來襲 放假一天@安紀 - 2009/08/07(Fri) 22:10 No.557
很棒, 很棒。


Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
修改或刪除留言,請輸入這編留言編號及密碼
No Pass

- Joyful Note v1.6 by Kent Web - Edit by 腦地方 -